Congresverslag Gordoncongres 30-10-2014

Het eerste Landelijke Gordoncongres in Societeit De Unie zit erop! Na een vrolijk welkomstwoord van dagvoorzitter Lieke Kalhorn en haar inleiding over het thema ‘Met alle respect’ startten we de ochtend met een inspirerende lezing van professor Micha De Winter. De Winter begon zijn lezing met: ‘Ik hou helemaal niet van Gordon, want hij benadert mensen helemaal niet met respect’. Er ging even een schok door de zaal. Maar toen de toehoorders begrepen dat hij de Nederlandse volkszanger bedoelde slaakten de meesten al gauw een zucht van verlichting.

Vervolgens werd Thomas Gordon gememoreerd. Het is tenslotte bijna 35 jaar geleden dat zijn gedachtengoed in Nederland geïntroduceerd werd. Volgens de Winter is het belangrijk om na te denken over waartoe wij opvoeden. Wat willen wij met onze kinderen en denken wij daar voldoende over na? Opvoeden is iets anders dan gedragsregulering. Al gauw deponeerde Micha de Winter de stelling: ‘Opvoeden betekent per definitie strijd, maar dient met faire middelen te worden bestreden’. Opvoeders denken snel dat er iets mis is als de omgang met hun kinderen niet helemaal vlekkeloos verloopt. We rennen tegenwoordig snel naar de farmaceut of psycholoog zodra kinderen hun eigen wil wat meer laten zien. Het is iets van deze tijd. Zijn de kinderen negatiever, brutaler of crimineler dan vroeger? Onjuist, volgens Micha. Het is iets van alle tijden. Iedere nieuwe generatie vindt dat de jeugd zo veel slechter is opgevoed, terwijl de cijfers anders uitwijzen en geen grotere jeugdcriminaliteit aantonen. Opvoeders moeten duidelijke grenzen aangeven, maar het best is om kinderen tegelijkertijd te laten meedenken en meebeslissen. Het is de manier om kinderen klaar te stomen voor het democratisch burgerschap.

Na de interactieve lezing van De Winter startte Saskia Henderson met een vrolijke ‘energizer’. Daarna gingen we met Saskia aan de hand van haar PowerPoint presentatie de diepte in. Het open zijn over jezelf heet bijvoorbeeld ‘self-disclosure’ en blijkt een belangrijk onderdeel van de opvoeding te zijn. Dit wordt in de Gordonmethode als ‘ik-boodschap vertaald. Daarna volgde een interview met Ellen Bout, manager van Kinderhotels. Zij gaf aan hoe belangrijk het is om in de kinderopvang steeds opnieuw aandacht te schenken aan de methode en welke middelen zij daarvoor inzet. Er kwamen leuke, aanvullende reacties uit de zaal. Tenslotte gaf Marre Taal nog een lezing over de Gordonmethode voor Kinderen met een stoornis en beperking. Na afsluitende woorden van Lieke Kalhorn stond voor iedereen om 12.30 het lunchbuffet klaar.

Deelnemers konden tijdens de lunch nog even snuffelen langs de diverse kleurige stands. ’s Middags vonden er op 4 verschillende plekken diverse themaworkshops plaats. Dat was een logistieke uitdaging! Tijdens de workshop ‘Denk je sterk’ werd er hard gewerkt aan manieren om het zelfbeeld van kinderen te versterken en bij de workshop ‘Je luistert ook nooit’ stond actief luisteren centraal. Bij de workshop ‘Nu naar de gang!’ werd er flink geoefend met de vaardigheden terwijl deelnemers van de workshop ‘Help een puber’ zich verdiepten in de ontwikkeling van de puberhersenen. Workshop ‘Bouwen aan zelfvertrouwen’ benadrukte het belang van autonomie. Tenslotte vond er een heus rollenspel met ruzie plaats bij de workshop ’Ik had hem eerst! Rond 16.00 eindigde het congres en liepen de deelnemers met een goodiebag onder de arm uit naar buiten. Het was een geslaagde dag en wij willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn enthousiasme en komst!!