De Amerikaanse psycholoog Dr. Thomas Gordon (1918-2002) ontwikkelde rond 1950 een voor die tijd vooruitstrevend communicatiemodel. Dit model sloeg enorm aan vanwege de praktische toepasbaarheid en het uitgangspunt van gelijkwaardigheid tussen relaties ondanks een verschil in hiërarchie. Hij introduceerde begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik boodschappen’ en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers (‘no lose conflict resolution’). Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties en ontwikkeling.

Met zijn boek “luisteren naar kinderen” lanceerde hij een methode om de opvoedingsstijl en de relaties tussen ouders en kinderen te verbeteren. Later paste hij de methode ook toe bij bedrijven en organisaties. Deze heeft hij beschreven in het boek Effectief Leidinggeven. Centraal staat het verbeteren van relaties. Daarna heeft hij de methode ook toepasbaar gemaakt voor het onderwijs en andere sectoren in de samenleving.

Dr. Thomas Gordon behaalde na zijn BA en MA de graad van PhD in de klinische psychologie. Samen met Carl Rogers en Abraham Maslow was hij grondlegger van de humanistische psychologie en werd hij 3 keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.

In 1979 is het Gordon programma in Nederland geïntroduceerd. Hiervoor werd de stichting Nederlandse Effectiviteits Trainingen opgericht. De stichting NET (NET, www.gordoncommunicatie.nl) heeft het doel het bevorderen van effectieve communicatie en constructieve relatie tussen mensen. Zij organiseert o.a. trainingen en zorgt voor de ontwikkeling en distributie van materialen voor deze cursus. Inmiddels is de Gordon-methode ook verwerkt in cursussen voor professionele opvoeders, jongeren, werknemers in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Thomas Gordon gaat ervan uit dat je als ouder en/of professional kunt leren (nog) beter met het kind/de ander om te gaan.

In de trainingen worden vaardigheden aangereikt om de communicatie goed te laten verlopen.

De Gordon methode gaat uit van een gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. Het staat voor respectvol communiceren. Respectvol communiceren ondersteunt de sfeer en de relatie tussen jou en het kind/ de ander.

Kernpunten van de Gordon methode:

  • Bijdragen aan een positief zelfbeeld van het kind
  • Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor eigen behoeften
  • Luisteren naar wat het kind/de ander eigenlijk bedoelt en wil
  • Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind/de ander
  • Ruzies, meningsverschillen en conflicten hanteren
  • Het kind/de ander  helpen bij het oplossen van problemen
  • Het kind op een positieve manier beïnvloeden op het gebied van normen en waarden.

 

 

thomas-gordon