Als je door blijft gaan met huilen ga je van mijn schoot!’, zegt de pedagogisch medewerkster met een zucht. De leidster heeft duidelijk moeite met het bewaren van haar geduld. Het is druk op Kinderdagverblijf De kleine Beer*. Alle kinderen zijn aanwezig en iedereen vraagt op hetzelfde moment aandacht. Mieke van 2,5 huilt aan een stuk door, Daan van 3 klimt op tafel en Mette van 3,5 heeft net de bak met duplo omgekieperd. De stukjes liggen verspreid over de hele vloer. Wat nu?

Een baan op een Kinderdagverblijf kan worden vergeleken met werk in de bouw. Het is net zo zwaar of zelfs zwaarder. Medewerkers van Kinderdagverblijven en gastouders houden een hoop ballen in de lucht. Baby’s worden in en uit bed getild, schoenveters worden gestrikt en s’ middags worden eindeloze hoeveelheden boterhammen gesmeerd. Pedagogische rapporten worden geschreven en aan het einde van de dag worden ouders netjes te woord gestaan. Alles bij elkaar zijn dat een hoop verschillende taken.

In situaties dat er veel tegelijk moet gebeuren is het niet gek dat een leid(st)er eens een keer uit zijn/haar slof schiet. ‘Geduld, daar hebben we toch helemaal geen tijd voor!’, riep een pedagogisch medewerker onlangs tijdens een werkoverleg. Het idee dat kalmte bewaren veel tijd kost is wijd verspreid. Het lastige is dat geduld het meest nodig is op momenten die minst uitkomen. Is het wel mogelijk om rustig te blijven wanneer er honderd dingen tegelijk moeten gebeuren?

Rennen van het een naar het ander is nooit de beste oplossing. Op een kinderdagverblijf leren kinderen dat ze soms even op hun beurt moeten wachten. Daar is niets mis mee. Psycholoog Thomas Gordon wijst ons op het belang van actief luisteren, zodat kinderen zich gezien en begrepen voelen. Ook al is het maar voor even. Begrip helpt kinderen hun gevoelens te verwerken. Stel dat de medewerkster van Kinderdagverblijf De kleine Beer* iets had gezegd als: ‘Ik kan zien dat je nog teleurgesteld bent’ dan was het verdriet vast en zeker sneller over gegaan! Actief luisteren is niet voor niks een van de speerpunten van de Gordonmethode. Wil je meer weten? Kom dan naar het Gordoncongres op 30 oktober!!!

Meer informatie op www.gordoncongres.nl

(* De naam de Kleine Beer is fictief.)